Verksamhet

Verksamheten omfattar program för barn, ungdomar och vuxna.
Ungdomsföreningen samarbetar med andra föreningar i byn.

En viktig uppgift är även att hyra ut Bobäck Ljusdala för privata tillställningar.

Styrelsen tar gärna emot nya uppslag till verksamhet och nya resurser att hjälpa till så att idéerna realiseras och verksamheten utvecklas.