MASABY UF / LJUSDALA

ALLMÄN INFORMATION SAMT REGLER TILL HYRESGÄSTER
 


Det är hyresgästens uppgift att städa lokalen efter tillställningen, d.v.s. bord och stolar plockas undan och golvet dammsugs och tvättas. Tomflaskor och annan rekvisita får inte lämnas kvar.

I köket plockas de saker man eventuellt lånat in i samma skåp varifrån de tagits. På köksdörrarnas insida finns en lista över de saker som hör hemma i respektive skåp. Det är önskvärt att hyresgästen utser personer som både är med och förbereder festen samt plockar undan efter festen. På detta sätt undviker vi att saker och ting plockas in på fel ställen.
Läs noggrant diskmaskinens instruktioner innan den används. Rengör enligt anvisningarna.

Om något gått sönder bör vaktmästaren meddelas därom så att man kan komma överens om hur skadan ersätts.
Pianot får INTE flyttas från sin plats, då det i såfall bör stämmas på nytt!
Festflaggning enligt överenskommelse med vaktmästaren.

RÖKNING ÄR FÖRBJUDEN INOMHUS. Ute sätts fimparna i lämpligt kärl.
Hyresgästen är skyldig att meddela polisen om fester, bröllop mm. I vårt fall Esbo länsmansdistrikt / Kyrkslätt eller Esbo servicepunkt.

Om musiktillstånd behövs skaffar hyresgästen det från Teosto.

Förhandsbeställning av taxi rekommenderas! Ibland har gäster fått vänta på taxi i flere timmar och det är inte roligt i vinterkylan…
Gästerna bör vara ute ur huset kl. 01.30, vilket betyder att programmet skall ta slut kl. 01.00. Festarrangören / hyresgästen bör utse en person som ansvarar för att huset är tomt inom utsatt tid, kl.01.30.

Vaktmästaren bor i huset och har ansvaret för det men skall inte behöva övervaka tillställningar mera än dessa regler förutsätter. Vaktmästaren har skyldighet att tillkalla polis ifall ordningen inte är godtagbar.
Huset uthyrs i det skick som det är vid uthyrningstidpunkten. Masaby UF är inte ansvarig för personskador som sker vid privata tillställningar och ansvarar inte heller för gästernas egendom.

Som gyllene regel kan man säga att ta väl vara på det kulturhistoriskt värdefulla huset och gör inte sådant som du inte skulle göra hemma heller.

Hyresavtal hittas på den finskspråkiga sidan.