Bokningar/förfrågningar vardagar kl 17-19

Maria Weurlander

044 - 507 7107

 

Föreningens ordförande:

Kristoffer Sandström

040 - 5118633

(toffi.sandstrom@gmail.com)

 

Besöksadress: 

Gränsnäsvägen 37
02440 Bobäck

E-post:

masabyuf@gmail.com