Bli medlem i Masaby uf

Föreningen finns till för både barn, unga, vuxna och hela familjer.

Vår verksamhet är främst koncentrerad till vårt föreningshus, Ljusdala vid Bobäcks skola.

Alla intäkter går till verksamheten och underhåll av fastigheten.

Föreningslagen kräver att vi håller ett register på medlemmarna. Därför är det viktigast för oss att vi får följande uppgifter till vår e-post (masabyuf@gmail.com): namn, adress, e-post och födelseår.

Efter det ska du betala medlemsavgiften 10 € per person eller 20 € per familj
på Masaby uf konto FI4240553240001073.

I meddelandefältet ska du meddela namnen på alla som hör till betalningen (barn och vuxna).

I samband med medlemsavgiften kan du betala ett frivilligt understöd för att öka våra möjligheter till verksamheter.

Tack för intresset!