Ungdomsförbund:

Finlands Svenska UF http://www.fsu.fi
Nylands Svenska UF http://www.nsu.fi/aktuellt/
Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF http://www.knuf.fi/

Ungdomsföreningar:

Evitskog UF http://www.evitskog.net/
Järsö UF http://www.juf.fi/
Kyrkslätt Skärgårds UF http://www.ksuf.fi/
Norra Kyrkslätt Ungdomsförening http://koti.mbnet.fi/furuhed/

Länkar i Bobäck:

Bobäck byaförening http://www.luomankyla.net/
Hem och skola http://boback.hemochskola.fi/startsida/

Länkar i kommunen:

Kyrkslätt kommun http://www.kyrkslatt.fi/